ST15K

 • 3GB Data Tốc độ cao
 • 15.000 đ
 • 3 Ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

ST15K

 • Cước phí: 15.000đ/3 ngày.
 • Lưu lượng tốc độ cao: 3GB.
 • Thời gian sử dụng: 3 ngày kể từ ngày đăng ký.
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập.

Với 15.000đ Quý khách sẽ có 3GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 3 ngày kể từ ngày đăng ký. Hết lưu lượng ngừng truy cập.

GÓI CƯỚC NỔI BẬT

UMAX 300

 • 30GB Data tốc độ cao
 • 300.000 đ
 • 30 Ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

B100K

 • Gọi nội mạng miễn phí
 • 600MB Data + 500 Phút Nội Mạng
 • 100.000 đ
 • 30 ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

3F90

 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • 15 Phút Ngoại Mạng + 250 SMS Nội mạng + 5GB Data
 • 270.000 đ
 • 30 Ngày / 3 kỳ
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

V90

 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p
 • 60GB Data + Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

ECOD50

 • 3GB Data tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 30 Ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

12F90

 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • 15 Phút Ngoại Mạng + 250 SMS Nội Mạng + 5GB Data
 • 1.080.000 đ
 • 30 ngày / 12 kỳ
Đăng ký ngay
Xem chi tiết