ST30K

 • 7GB Data Tốc độ cao
 • 30.000 đ
 • 7 Ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

ST30K

 • Cước phí: 30.000đ/7 ngày.
 • Lưu lượng tốc độ cao: 7GB.
 • Thời gian sử dụng: 7 ngày kể từ ngày đăng ký.
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập.

Với 30.000đ Quý khách sẽ có 7GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 7 ngày kể từ ngày đăng ký. Hết lưu lượng ngừng truy cập.

GÓI CƯỚC NỔI BẬT

Mimax 4G

 • 5GB Data tốc độ cao
 • 90.000 đ
 • 30 Ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

3F90

 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • 15 Phút Ngoại Mạng + 250 SMS Nội mạng + 5GB Data
 • 270.000 đ
 • 30 Ngày / 3 kỳ
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

MIMAX 125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000 đ
 • 30 Ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

Mimax 125

 • Áp dụng sim sinh viên
 • 8GB Data Tốc độ cao
 • 105.000 đ
 • 30 ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

UMAX 300

 • Áp dụng sim sinh viên
 • 30GB Data Tốc độ cao
 • 280.000 đ
 • 30 ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết

MIMAX 70

 • Áp dụng sim sinh viên
 • 3GB Data Tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 30 ngày
Đăng ký ngay
Xem chi tiết