Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

120.000đ
 • Data: 12 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D120 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
200.000đ
 • Data: 20 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D200 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
30.000đ
 • Data: 2.5 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D30 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
50.000đ
 • Data: 3.5 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D50 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
70.000đ
 • Data: 7 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D70 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
90.000đ
 • Data: 10 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D90 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
125.000đ
 • Data: 8 GB
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAX125 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
200.000đ
 • Data: 8 GB
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAX200 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
70.000đ
 • Data: 3 GB
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAX70 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
90.000đ
 • Data: 5 GB
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAX90 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
50.000 đ
 • Data: 5Gb/tháng
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAXSV 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho sim sinh viên)
120.000 đ
 • Data: 2Gb/ngày
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: ST120K 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)