CÁC GÓI 3G/4G TRỌN GÓI THEO THÁNG

70.000đ
 • Data: 3 GB
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAX70 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
90.000đ
 • Data: 5 GB
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAX90 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
125.000đ
 • Data: 8 GB
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAX125 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
200.000đ
 • Data: 8 GB
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAX200 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
300.000đ
 • Data: 30 GB
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: UMAX300 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
50.000 đ
 • Data: 5Gb/tháng
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: MIMAXSV 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho sim sinh viên)

CÁC GÓI 3G/4G KHUYẾN MÃI

70.000 đ
 • Data: 500Mb/ngày
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: ST70K 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
90.000 đ
 • Data: 1Gb/ngày
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: ST90K 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
120.000 đ
 • Data: 2Gb/ngày
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: ST120K 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho tất cả thuê bao)
70.000 đ
 • Data: 30Gb/tháng
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: ST70 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách)
120.000 đ
 • Data: 60Gb/tháng
 • Miễn phí: Miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 50 phút gọi ngoại mạng
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: V120 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách)
90.000 đ
 • Data: 500Mb/ngày
 • Miễn phí: Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (Tối đa 1000 Phút/ 30 ngày)
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: V90C 986353588 gửi 9123
 • (Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách)

CÁC GÓI 3G/4G DCOM

30.000đ
 • Data: 2.5 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D30 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
50.000đ
 • Data: 3.5 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D50 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
70.000đ
 • Data: 7 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D70 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
90.000đ
 • Data: 10 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D90 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
120.000đ
 • Data: 12 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D120 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)
200.000đ
 • Data: 20 Gb
 • Sử dụng: 30 ngày
 • Soạn: D200 986353588 gửi 9123
 • (Chỉ cho thuê bao Dcom trả trước)